VETERINAIR QUADRANT DENDERLEEUW

et-}

OPENINGSUREN

Om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden, werken wij enkel op afspraak.

Maandag - vrijdag: van 9u - 19u
Zaterdag: 9u - 12u

et-

053/22.00.37

Daarbuiten zijn wij steeds telefonisch te bereiken. Voor dringende gevallen kan u uiteraard ook steeds bij ons terecht.

In het weekend is er een wachtdienst van zaterdagmiddag 12u tot maandagmorgen 9u.

SENIORCONSULT

Net zoals mensen worden onze huisdieren steeds ouder. Dankzij de medische wetenschap kunnen we onze ouder wordende huisdieren met speciale zorg een kwalitatieve “oude dag” geven.
Veel van de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt, kunnen niet genezen worden, maar bij het tijdig opsporen ervan kan er een behandeling worden ingesteld waardoor de prognose er gunstiger uitziet. Veel ouderdomskwalen zijn vaak moeilijk te herkennen, omdat ze als het ware insluipen. Lijkt het nu zo of is je viervoeter vermagerd? Dronk hij vroeger niet minder? Veel eigenaars wachten tot de symptomen echt duidelijk zijn en dan is de aandoening vaak al vergevorderd.

Gezien we vaak ouderdomsproblemen zien bij katten, is dat de eerste doelgroep waarvoor er een seniorconsult wordt opgestart. We hebben een speciaal onderzoekspakket samengesteld voor oudere katten. Eerst wordt er met de eigenaar overlopen of er bepaalde gezondheidsklachten zijn bij de kat, daarna vindt een uitgebreid klinisch onderzoek plaats inclusief urineonderzoek en bloedonderzoek. Katten vanaf 9 jaar komen in aanmerking voor dergelijk onderzoek. Ook voor oudere honden kan een seniorconsultatie gedaan worden.

MEEST VOORKOMENDE

OUDERDOMSKWALEN

et-

OVERGEWICHT

Net als mensen worden oudere dieren vaak minder actief, waardoor overgewicht kan ontstaan. Door dit overgewicht wordt het dier vaak nog minder actief en nog dikker, een vicieuze cirkel dus. Hierdoor verhoogt het risico op spier-en peesletsels en wordt het hart- en bloedvatenstelsel meer belast. Bovendien komen bepaalde aandoeningen zoals suikerziekte en leverproblemen vaker voor bij obese dieren. Uw huisdier heeft er dus zeker baat bij dat er op zijn gewicht gelet wordt.
et-

VERMINDERDE NIERFUNCTIE

Een verminderde nierfunctie is een vaak voorkomend probleem bij oudere katten. Aanvankelijk worden er weinig klachten gezien bij het dier. De meeste patiënten worden pas bij een dierenarts aangeboden als er al duidelijke klachten zijn. Vaak blijkt dan meer dan 75% van de nierfunctie al verloren te zijn en wordt het een moeilijke taak deze dieren nog te helpen. Doel van het seniorconsult is de aandoening in een vroeg stadium op te merken waardoor tijdig kan worden ingegrepen.
et-

GEBITSPROBLEMEN

Veel ouder wordende katten en honden kampen met gebitsproblemen, zoals tandsteen, tandvleesontstekingen en rotte tanden. Bij het seniorenconsult kan het probleem in kaart worden gebracht en kan advies gegeven worden.
et-

KANKER

Ook kanker is iets waar onze huisdieren niet aan ontsnappen. Een bloedonderzoek kan helpen de aandoening op tijd op te sporen of de dierenarts kan verdachte knobbeltjes onderzoeken.
et-

SUIKERZIEKTE

Ook suikerziekte komt voor bij oudere dieren. Initieel denken de eigenaars dat alles goed gaat met hun dier, want het heeft een goede eetlust. Als de ziekte verder gevorderd is zal het dier ook meer gaan drinken, vermageren en een slechte vacht krijgen. Obesitas en weinig beweging zijn vaak onderliggende oorzaken, en indien we deze grondig kunnen aanpakken kan suikerziekte soms genezen worden, waardoor het dier niet levenslang insuline dient te krijgen. Hartproblemen zijn een vaak voorkomende ouderdomskwaal. Verminderde eetlust, hoesten en snel moe zijn bij inspanningen kunnen hier een eerste teken van zijn.
et-

HYPERTHYROÏDIE

Hyperthyroïdie of een te snel werkende schildklier door goedaardige tumoren komt ook regelmatig voor bij oude katten. Katten die vermageren ondanks goede eetlust, een doffe vacht krijgen en van karakter veranderen kunnen hier last van hebben. Ook hier telt: hoe sneller we kunnen ingrijpen, hoe beter.

Wat houdt het seniorconsult precies in?

Tijdens het seniorconult neemt de dierenarts uitgebreid de tijd om na te gaan hoe het met uw dier gesteld is. Eerst wordt een vragenlijst door de eigenaar ingevuld, daarna gebeurt er een uitgebreid klinisch onderzoek met speciale aandacht voor de mondhygiëne, de gewrichten, de vacht, eventuele gezwelletjes,…

Er gebeurt een bloedstaalname en een urinestaalname (best is de kat of hond niet te laten plassen voor het consult of eventueel thuis urine op te vangen). Indien het dier niet kalm genoeg is voor een bloedstaalname wordt het eventueel iets gesedeerd.

Achteraf overloopt de dierenarts met u alle resultaten en wordt een fiche meegegeven met de mogelijke aandachtspunten.

Hou er rekening mee dat de tijdsduur van een seniorconsult ongeveer 1 uur 30 minuten bedraagt.